Общи условия

Общи условия

Предмет на дейност на Федър ЕООД е проектиране, производсво и монтаж на мебели и обзавеждане за дома и офиса.

Съдържанието на сайта http://www.mbelifedar.com е предназначено да информира всеки заинтересован или не, посетител на страницата.